Data złożenia petycji: 03.02.2017 r.

Data rozpatrzenia petycji: w trakcie rozpatrywania

Nr kancelaryjny: 6452/2/2017/P

Petycja w sprawie: Wymiana chodnika w Borętach Drugich

Podmiot wnoszący petycję: ------------------

Sposób załatwienia petycji: w trakcie rozpatrywania