Data utworzenia: 11 styczeń 2017

Wójt Gminy Lichnowy zaprasza mieszkańców gminy na zebrania wiejskie, które odbędą się w poszczególnych sołectwach według poniższego harmonogramu.

Lp.

Sołectwo
(miejscowość)

Data

Godzina

Miejsce

1.

Szymankowo

18.01.2017r.

18.00

Sala gimnastyczna b.gimnazjum w Szymankowie

2.

Lisewo Malborskie

19.01.2017r.

18.00

Świetlica wiejska w Lisewie Malborskim

3.

Lichnowy + Lichnówki wieś

20.01.2017r.

18.00

Świetlica wiejska w Lichnowach

4.

Tropiszewo + Starynia

23.01.2017r.

18.00

Świetlica wiejska w Tropiszewie

5.

Pordenowo

24.01.2017r.

17.00

Świetlica wiejska w Pordenowie

6.

Parszewo

24.01.2017r.

18.30

Świetlica wiejska w Parszewie

7.

Dąbrowa

25.01.2017r.

17.00

Świetlica wiejska w Dąbrowie

8.

Boręty + Boręty Pierwsze + Boręty Drugie

25.01.2017r.

18.30

Świetlica wiejska w Borętach

9.

Lichnówki Drugie i Lichnówki Pierwsze

26.01.2017r.

18.00

Świetlica wiejska w Lichnówkach Drugich