Data utworzenia: 08 marzec 2017

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert złożonych przez podmioty uprawnione do realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Lichnowy w roku 2017

Informujemy, iż w w/w otwartym konkursie ofert wpłynęły 3 (słownie: trzy) oferty:

  1. Klub Sportowy „LISOVIA”, ul. Wyzwolenia 13, Lisewo Malborskie, 82-224 Lichnowy

  2. UKS Lisewo, ul. 10 Marca 51, Lisewo Malborskie, 82-224 Lichnowy

  3. Uczniowski Klub Sportowy „GO” Lichnowy, ul. Zwycięstwa 15, 82-224 Lichnowy

Złożone oferty spełniają wszystkie wymagania formalne.

W dniu 2 marca 2017r. przyznano dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu dla:

  1. Klubu Sportowego „LISOVIA”, ul. Wyzwolenia 13, Lisewo Malborskie, 82-224 Lichnowy  - 20.000 zł
  2. UKS Lisewo, ul. 10 Marca 51, Lisewo Malborskie, 82-224 Lichnowy – 7.000 zł
  3. Uczniowskiego Klubu Sportowego „GO” Lichnowy – 7.000 zł