Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 stycznia 2016 r.

Harmonogram naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017.

 

Uchwała Nr XV/93/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 stycznia 2016 r.

Informacja o kryteriach naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 stycznia 2015 r.

Informacja o kryteriach drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.