Gmina Lichnowy położona jest na terenie województwa pomorskiego w powiecie Malborskim. Obszar gminy obejmuje powierzchnię 8869,5 ha. Teren ten charakteryzuje się bardzo dużym stopniem występowania gruntów ornych, bo aż 6 568 ha całkowitej powierzchni. Pozostałe to:

 • sady - 16 ha

 • łąki - 294 ha

 • pastwiska - 854 ha

 • lasy - 20 ha

 • grunty zadrzewione i zakrzewione - 126 ha

 • wody śródlądowe płynące - 142 ha

 • rowy - 187 ha

 

W skład gminy wchodzą 14 miejscowości w obszarze 10 sołectw:

 • Boręty

 • Dąbrowa

 • Lichnowy

 • Lichnówki

 • Lisewo Malborskie

 • Parszewo

 • Pordenowo

 • Starynia

 • Szymankowo

 • Tropiszewo

 

Na obszarze gminy zamieszkuje 4693 mieszkańców. Największą liczbę mieszkańców posiada sołectwo Lisewo Malborskie (1315 osób, co stanowi około 28% ogółu populacji gminy) a najmniejszą sołectwo Starynia (60 osób czyli 1,28% populacji gminy).

 

gmina w liczbach