Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowana w latach ubiegłych.

 

 

Okres realizacji zadania: 2015 rok

 • całkowity koszt zadania 12 312,00
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 6 150,00
 • kwota dofinansowania z NFOŚiGW w Gdańsku 4 310,00
 • wkład własny Gminy Lichnowy 0,00
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 17,07 Mg
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 17,07 Mg

 

 

Okres realizacji zadania: 2014 rok

 

 • całkowity koszt zadania 15 576,00
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 7 788,00
 • kwota dofinansowania z NFOŚiGW w Gdańsku 7 788,00
 • wkład własny Gminy Lichnowy 0,00
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 21,14 Mg
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 21,14 Mg

 

 

Okres realizacji zadania: 2013 rok

 • całkowity koszt zadania 16 168,00
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 5 658,50
 • kwota dofinansowania z NFOŚiGW w Gdańsku 5 658,50
 • wkład własny Gminy Lichnowy 0,00
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 20,21 Mg
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 20,21 Mg

 

 

Okres realizacji zadania: 2012 rok

 • całkowity koszt zadania 12 085,00
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 4225,00
 • kwota dofinansowania z NFOŚiGW w Gdańsku 4225,00
 • wkład własny Gminy Lichnowy 0,00
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 8,37 Mg
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 8,37 Mg