Od 1 lipca 2013 r. każda nieruchomość zostanie wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane, natomiast nieruchomość, na terenie której prowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów wyposażona będzie dodatkowo w komplet worków:
• Worek na szkło – napis „SZKŁO”, kolor zielony, bądź przezroczysty,
• Worek na papier – napis „MAKULATURA”, kolor niebieski,
• Worek na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal – napis „PLASTIK”, kolor żółty,
• oraz w metalowy pojemnik do zbiórki popiołu.

 

 

Godziny otwarcia punktu PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych):

sobota: 8:00 - 14:00 (od 1 kwietnia do 30 września)

sobota: 8:00 - 13:00 (od 1 października do 30 marca)

 

 
 

 

segregacja odpadów

 

segregacja odpadow

 

 

Pliki do pobrania: