ROOT

Data utworzenia: 17 maj 2018

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

Data utworzenia: 16 maj 2018

Poniżej przedstawiamy informację o nowej aplikacji, za pomocą której przekazywane będą wszelkie informacje i ostrzeżenia zarówno z powiatu jak i z energii o wyłączeniach prądu, policji, RSO itp.

Data utworzenia: 15 maj 2018

Dnia 22 maja 2009 r. weszła w życie ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2160, z późn. zm.), na podstawie której utworzono 9 funduszy promocji: