Data złożenia petycji: 16.05.2017 r.

Data rozpatrzenia petycji: 25.05.2017 r.

Nr kancelaryjny: 8150/5/2017/P

Petycja w sprawie: Podwórko Talentów NIVEA

Podmiot wnoszący petycję: ------------------

Sposób załatwienia petycji: rozpatrzona pozytywni


Data złożenia petycji: 03.02.2017 r.

Data rozpatrzenia petycji: 28.04.2017 r.

Nr kancelaryjny: 6452/2/2017/P

Petycja w sprawie: Wymiana chodnika w Borętach Drugich

Podmiot wnoszący petycję: ------------------

Sposób załatwienia petycji: rozpatrzona negatywnie