Na zlecenie Wojewody Pomorskiego Gmina Lichnowy wydaje Karty Dużej Rodziny. Program Karta Dużej Rodziny skierowany jest do członków rodzin  wielodzietnych, zameldowanych i zamieszkujących pod wspólnym adresem.

 

Przez Rodzinę Wielodzietną rozumie się: rodzinę wspólnie zameldowaną lub zamieszkującą na terenie gminy (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, z wyłączeniem dzieci w wieku od 18 do 24 roku życia jednocześnie uczących się i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

 

Aby otrzymać karty należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy Lichnowy
w pokoju nr 9 na I piętrze.

 

Dzięki dokumentowi rodziny mogą skorzystać ze zniżek oferowanych przez kilkadziesiąt instytucji. Lista wszystkich uprawnień jest na bieżąco aktualizowana i dostępna pod adresem https://rodzina.gov.plProgram "Karta Dużej Rodziny" ma na celu:

  1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej,

  2. umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej,

  3. zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,

  4. wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzenie katalogu ulg,

  5. kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,

  6. zwiększenie pomocy rodzinom wielodzietnym.