Drukuj

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255) na terenie powiatu malborskiego utworzono punkty, w których od stycznia 2016r. będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna dla osób uprawnionych.

 

Ponadto informacje na temat darmowej pomocy prawnej, podstawowe formularze oraz poradniki, broszurki będzie można uzyskać we wszystkich punktach oraz na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą udzielali także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie.

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy:

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie malborskim

Starostwo Powiatowe w Malborku

Dni i godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:30 do 14:30

Lokalizacja: pokój 230 II piętro, Starostwo Powiatowe w Malbork, Plac Słowiański 17, Malbork

Zapisy: osobiście lub telefonicznie: 572 382 456, 572 382 444


Kompleks Służb Ratowniczych przy ul. Bema 9/1, Nowy Staw ( pomieszczenia po byłej aptece )

Dni i godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 15:00

Zapisy: osobiście lub telefonicznie: 55 271 51 10 w. 38 ( Punkt Informacyjny w Urzędzie Miejskim Nowy Staw )


Urząd Gminy Stare Pole

Dni i godziny otwarcia:
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: w godzinach od 08:00 do 12:00
- środa: w godzinach od 13:00 do 17:00

Lokalizacja: Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, Stare Pole

Zapisy: osobiście lub telefonicznie: 55 271 35 32 w. 33