W wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r. mieszkańcy gminy Lichnowy wybrali nowych radnych na następną kadencje Rady Gminy Lichnowy na lata 2014-2018.

W dniu 1 grudnia 2014 r. odbyła się pierwsza sesja nowej Rady. Podczas sesji Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Lichnowach, Jan Fijas, wręczył nowym radnym oraz Wójtowi Gminy Lichnowy zaświadczenia stwierdzające fakt ich wyboru.

Radni wybrali także spośród swojego grona Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, którym został radny Zbigniew Rybicki oraz Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Lichnowy, którą została radna Anna Grunau. Ponadto powołano 4 komisje i wybrano ich Przewodniczących tj. :

- Komisję Rewizyjną z Przewodnicząca radną Stefanią Osińską,

- Komisję Budżetową z Przewodniczącym radnym Józefem Maciuńskim,

- Komisję Społeczno-Socjalną z Przewodniczącą radną Anną Rutkowską,

- Komisję Rozwoju Gospodarczego z Przewodniczącym radnym Benedyktem Graban.

 

 

Poniżej prezentujemy cały skład Rady Gminy Lichnowy

Zbigniew Rybicki - Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy, zam. Tropiszewo, radny wybrany w okręgu wyborczym Nr 13 obejmującym sołectwo Tropiszewo oraz sołectwo Starynia

 

Anna Grunau - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lichnowy, zam. Lisewo Malborskie, radna wybrana w okręgu wyborczym Nr 1 obejmującym część ulicy 10 Marca oraz ulicę Robotniczą sołectwa Lisewo Malborskie

 

Stefania Osińska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy, zam. Lichnowy, radna wybrana w okręgu wyborczym Nr 10 obejmującym część sołectwa Lichnowy tj. ulice Lachowicza, Tczewską, Lipową, Polną i Krótką

 

Józef Maciuński - Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Gminy Lichnowy, zam. Lisewo Malborskie, radny wybrany w okręgu wyborczym Nr 4 obejmującym część ul. Braterskiej, ulice Wyzwolenia, Jana Pawła II oraz Niepodległości sołectwa Lisewo Malborskie

 

Anna Rutkowska - Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Rady Gminy Lichnowy, zam. Lisewo Malborskie, radna wybrana w okręgu wyborczym Nr 3 obejmującym część ul. Braterskiej sołectwa Lisewo Malborskie

 

Benedykt Graban - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Lichnowy, zam. Lisewo Malborskie, radny wybrany w okręgu wyborczym Nr 2 obejmującym część ulicy 10 Marca oraz ulicę Kolejową sołectwa Lisewo Malborskie

 

Jadwiga Liedtke, zam. Boręty, radna wybrana w okręgu wyborczym Nr 5 obejmującym wieś Boręty

 

Katarzyna Malicka, zam. Boręty Drugie, radna wybrana w okręgu wyborczym Nr 6 obejmującym część sołectwa Boręty tj. wsie Boręty Pierwsze i Boręty Drugie

 

Beata Słodkowska, zam. Dabrowa, radna wybrana w okręgu wyborczym Nr 7 obejmującym sołectwo Dąbrowa

 

Edmund Cichowicz, zam. Lichnówki, radny wybrana w okręgu wyborczym Nr 8 obejmującym sołectwo Lichnówki

 

Krystyna Kunkiel, zam. Lichnowy, radna wybrana w okręgu wyborczym Nr 9 obejmującym część sołectwa Lichnowy tj. ulice Zwycięstwa i Spółdzielczą

 

Wiktor Borawski, zam. Lichnowy , radny wybrany w okręgu wyborczym Nr 11 obejmującym część sołectwa Lichnowy tj. ulice Jesionową i Wiatraczną oraz sołectwo Pordenowo

 

Roman Szafran, zam. Parszewo, radny wybrany w okręgu wyborczym Nr 12 obejmującym sołectwo Parszewo

 

Dariusz Wereszko, zam. Szymankowo , radny wybrany w okręgu wyborczym Nr 14 obejmującym część sołectwa Szymankowo tj. ulice Bohaterów Września 1939r. oraz Żuławską

 

Roman Derc, zam. Szymankowo, radny wybrany w okręgu wyborczym Nr 15 obejmującym część sołectwa Szymankowo tj. ulice Główną , Lipową i Boczną