Jan Michalski

Jan Michalski

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w:

środy od godziny 8:00 - 14:00

tel: 55 271 27 23