Data utworzenia: 20 luty 2018

Przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwrot przysługuje wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy Lichnowy. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek wraz z fakturami VAT do wójta gminy w terminie do 28.02.2018r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018r. nie uległ zmianie i wynosi 86 zł na 1 ha użytków rolnych.

Pliki do pobrania: