Data utworzenia: 22 luty 2018

Zapraszamy na obrady XXXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 27 lutego 2018r. o godz. 12.30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach przy ul. Lachowicza 25A.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy.
 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy.
 7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy między sesjami.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Lichnowy za 2017r.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań przez Urząd Stanu Cywilnego w 2017r.
 12. Informacja na temat działań promujących gminę Lichnowy.
 13. Ocena gospodarowania nieruchomościami gminy za 2017r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lichnowy na rok 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o w Nowym Dworze Gdańskim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie posiedzenia.

Pliki do pobrania: