Data utworzenia: 28 marzec 2018

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2018r. mieszkańcy gminy Lichnowy zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych.

 

logo odpady bio

Odpady należy wyrzucać do worków (zabudowa jednorodzinna) lub pojemników (zabudowa wielorodzinna) oznaczonych kolorem brązowym oraz napisem „BIO” i wystawiać do odbioru w terminach wyznaczonych w harmonogramie.

Worki oraz pojemniki zostaną dostarczone przez firmę ZGKiM Malbork Sp. z o.o., świadczącą usługę odbioru odpadów na terenie gminy Lichnowy.

W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się kompostowanie odpadów biodegradowalnych i innych odpadów ulegających biodegradacji, pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

WRZUCAMY :

NIE WRZUCAMY:

 • obierki, odpadki warzywne i owocowe
 • drobne gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • resztki jedzenia
 • zabrudzone ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne
 • skorupy jaj
 • przeterminowane owoce i warzywa
 • kości zwierząt i surowego mięsa
 • popiołu
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i MDF
 • ziemi i kamieni
 • odchodów zwierząt i materiałów nimi zanieczyszczonych (w tym żwirku dla kotów i ściółki dla gryzoni)
 • zużytych artykułów higienicznych, w tym pieluch jednorazowych
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)