Data utworzenia: 27 kwiecień 2018

Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłasza tematyczne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW - 2014/2020

Operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Przypominamy także o zapisach na szkolenia organizowane w MAJU 2018 przez Żuławską Lokalną Grupę Działania dotyczące pisania wniosków i biznesplanu w celu uzyskania dofinansowań w ramach PROW 2014-2020.