Data utworzenia: 01 czerwiec 2018

Wójt Gminy Lichnowy informuje o zawieszeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku naboru wniosków w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2018)”.

Nabór wniosków został zawieszony z powodów niezależnych od Funduszu. W przypadku ponownego uruchomienia naboru wniosków informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym zawieszony został również w dniu 01.06.2018r. nabór wniosków do konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy” wnioskowany o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.