Data utworzenia: 18 czerwiec 2018

Zapraszamy na obrady XLIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 26 czerwca 2018r. o godz. 12.00 w  Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy.
 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy.
 7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy między sesjami.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja o programach unijnych przeznaczonych na wspieranie wsi, wdrożenie i realizację programów na terenie gminy Lichnowy oraz pozyskanie innych środków pozabudżetowych w 2017 i 2018 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Lichnowy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Lichnowy w 2018r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

Pliki do pobrania // projekty uchwał: