Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłasza tematyczne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

- 1.1.3 Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania - konkurs nr 25/2018

http://zulawskalgd.pl/index.php/nabory-wnioskow/aktualne-nabory-wnioskow
/292-nabor-wnioskow-na-przedsiewziecie-1-1-3-uatrakcyjnienie-niekomercyjnej
-oferty-turystycznej-i-rekreacyjnej-obszaru-zulawskiej-lokalnej-grupy-dzialania-25-2018


- 1.2.1    Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego – konkurs nr 26/2018

http://zulawskalgd.pl/index.php/nabory-wnioskow/aktualne-nabory-wnioskow
/293-nabor-wnioskow-na-przedsiewziecie-1-2-1-powstanie-inkubatorow-przetworstwa
-lokalnego-konkurs-26-2018