Data utworzenia: 09 lipiec 2018

Wójt Gminy Lichnowy informuje o unieważnieniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018).

Unieważnienie Konkursu związane jest z zawarciem przez WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz pozostałymi wfośigw Porozumienia w sprawie realizacji krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego Program będzie wdrażany przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, na jego realizację przeznaczono 103 miliardy zł, a Beneficjenci końcowi otrzymają wsparcie finansowe w formie dotacji (63,3 mld zł) oraz pożyczki (39,7 mld zł).

W zakresie nieobjętym krajowym Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze” WFOŚiGW w Gdańsku planuje przygotować odrębną ofertę finansowania.

O szczegółach związanych z planowanymi naborami, warunkach finansowania oraz możliwości uzyskania wsparcia na zadania zgłoszone w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018), WFOŚiGW w Gdańsku ogłaszać będzie na stronie internetowej www.wfos.gdansk.pl.

Osoby fizyczne, które złożyły wnioski w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”, będą mogły wziąć udział w planowanym już wkrótce naborze do Krajowego Programu „Czyste Powietrze”.

W związku z powyższym unieważnieniu ulega konkurs „Czyste Powietrze Gminy Lichnowy” (edycja 2018) - § 3 ust. 3 Regulamin konkursu, wnioskowany o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.