Data utworzenia: 23 lipiec 2018

Szkoła Podstawowa w Szymankowie, Szkoła Podstawowa w Lichnowach oraz Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim zakwalifikowały się do Projektu KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania.

Szkoły w Lichnowach, Lisewie Malborskim i Szymankowie znalazły się wśród 65 placówek z gmin wiejskich i wiejsko – miejskich z dwóch pomorskich regionów (NUTS chojnicki: powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski, NUTS starogardzki: powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki, sztumski, tczewski).

Projekt KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania uzyskał wsparcie są ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej i realizowany będzie od czerwca 2018 roku do sierpnia 2019 roku.

Celem projektu jest przygotowanie szkół do wdrożenia nauki programowania do podstawy programowej oraz upowszechnianie innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania w edukacji wczesnoszkolnej.

Projekt KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania rozwija kompetencje cyfrowe uczniów, nauczycieli oraz pracowników publicznych instytucji, działających w otoczeniu szkoły (bibliotek, ośrodków kształcenia nauczycieli, ośrodków kultury). Dzięki szkoleniom, zajęcia z uczniami będą ciekawe, innowacyjne, a dzieci już od najmłodszych lat nauczą się programowania.

Za uzyskane środki unijne, szkoły biorące udział w projekcie zostaną także wyposażone w zestawy gier edukacyjnych i roboty do nauki programowania, a także w tablety umożliwiające realizację zajęć z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych. Po zakończeniu projektu sprzęt i pomoce dydaktyczne staną się własnością placówek.