Data utworzenia: 01 sierpień 2018

Gmina Lichnowy plasując się na 1. miejscu listy rankingowej w konkursie na Odnawialne źródła energii spośród 262 złożonych wniosków otrzymała 85% dofinansowania na projekt pn. OZE – poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole, wspófinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010.

Dzięki realizacji projektu w gminie Lichnowy zostanie wykonana następująca ilości instalacji:

  • 36 budynków mieszkalnych, na których zamontowane będą instalacje kolektorów słonecznych,
  • 1 budynek mieszkalny, w którym zainstalowana będzie pompa ciepła,
  • 23 budynki mieszkalne, gdzie zostaną zamontowane piece na biomasę,
  • 20 budynków mieszkalnych na których zamontowane będą instalacje ogniw fotowoltaicznych,
  • 7 obiektów użyteczności publicznej na których zamontowane będą instalacje ogniw fotowoltaicznych.

Planowana wartość inwestycji tylko dla gminy Lichnowy wynosi 1 904 120,45 zł, w tym wysokość dofinansowania 1 552 681,80 zł.Razem z gminą partnerską Stare Pole wartość projektu wynosi 5 122 680,95 zł z dofinansowaniem na 4 288 458,22 zł. W związku z długim okresem oczekiwania na ostateczne wyniki, realizacja projektu zostanie przesunięta na rok 2019.

W roku bieżącym zostaną poczynione przygotowania do realizacji projektu, podpisane zostaną umowy z osobami, które zgłosiły się do programu i zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo. O kolejnych krokach będziemy informować w miesiącu sierpniu.