Data utworzenia: 09 sierpień 2018

Poniżej zamieszczamy ogłoszenia o konsultacjach społecznych dotyczących zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych na terenie Gminy Lichnowy.

Wójt Gminy Lichnowy zachęca mieszkańców do zapoznania się z przygotowanym projektem nowej uchwały.