Data utworzenia: 24 wrzesień 2018

Wójt Gminy Lichnowy informuje, że w dniu 29.09.2018 r. (sobota) odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.

Przedmioty będą odbierane przez pracowników ZGKiM Malbork sp. z o.o. od godz. 6.

Zbiórka jest nieodpłatna.

Nie wolno wystawiać odpadów niebezpiecznych, toksycznych, zawierających szkodliwe substancje, a także opon, gruzu, piasku, popiołu itp.

ważne: odpady należy wystawić najpóźniej do godz. 6 w dniu zbiórki:

  • w zabudowie jednorodzinnej należy je wystawić przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu;
  • w zabudowie wielorodzinnej przy pojemnikach na śmieci.

Odpady wielkogabarytowe można także samodzielnie oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w każdą sobotę, który znajduje się w Lichnowach.