Data utworzenia: 22 marzec 2019

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert złożonych przez podmioty uprawnione do realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Lichnowy w roku 2019


Informujemy, iż w w/w otwartym konkursie ofert wpłynęły 3 (słownie: trzy) oferty:

  1. Klub Sportowy „LISOVIA”, ul. Wyzwolenia 13, Lisewo Malborskie, 82-224 Lichnowy
  2. UKS Lisewo, ul. 10 Marca 51, Lisewo Malborskie, 82-224 Lichnowy
  3. Uczniowski Klub Sportowy „GO” Lichnowy, ul. Zwycięstwa 15, 82-224 Lichnowy

 

Złożone oferty spełniają  wszystkie wymagania formalne.

W dniu 21 marca 2019 r. przyznano dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu dla:

  1. Klubu Sportowego „LISOVIA”, ul. Wyzwolenia 13, Lisewo Malborskie, 82-224 Lichnowy  - 23.000 zł
  2. UKS Lisewo, ul. 10 Marca 51, Lisewo Malborskie, 82-224 Lichnowy – 9.000 zł
  3. Uczniowskiego Klubu Sportowego „GO” Lichnowy – 9.000 zł