Data utworzenia: 30 maj 2019

W związku z sytuacją hydrologiczną na rzece Wiśle informuję, że przejście fali wezbraniowej przez teren gminy Lichnowy przewiduje się w dniach 31 maja – 1 czerwca.

W związku z powyższym uprasza się mieszkańców o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

indeks