Data utworzenia: 03 lipiec 2019

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, Urząd Gminy Lichnowy informuje, iż na dzień dzisiejszy trwa proces projektowania poszczególnych instalacji przez firmę FlexiPower Group.

Wykonawca złożył do Gminy projekty techniczne w dniu 23.05.2019 r., jednak w związku z faktem, iż zawierały błędy, Gmina Lichnowy wystosowała pismo z prośbą o dokonanie poprawek. W dniu 18.06.2019 r.  firma złożyła projekty po poprawkach, jednak po ponownym sprawdzeniu okazało się, iż nadal istnieją błędy w dokumentacji. Dbając o dobro mieszkańców biorących udział w projekcie i staranność wykonania zadania, Gmina ponownie w dniu 01.07.2019 r. wystosowała pismo o dokonanie poprawek.

W momencie gdy dokumentacja projektowa będzie prawidłowa Wykonawca ma obowiązek ją wydrukować w 2 egzemplarzach i dostarczyć do Gminy. Każdy z mieszkańców otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji do sprawdzenia i po 7 dniach komisja składająca się z pracownika Urzędu Gminy oraz pracownika firmy FlexiPower Group odwiedzi każdego mieszkańca biorącego udział w projekcie z protokołem odbioru prac (tj. dokumentacji), gdzie będzie można wnieść swoje uwagi.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę sezon urlopowy przewidujemy, iż wyżej opisana procedura potrwa minimum do 31.07.2019 r., w związku z czym prace montażowe nie będę mogły rozpocząć się wcześniej niż w sierpniu 2019 r. Gmina wystosowała również pismo do firmy z prośbą o podanie ostatecznego terminu wejścia z pracami montażowymi, gdyż przy podpisaniu umowy Wykonawca wskazał termin – wrzesień – październik 2019r.