Data utworzenia: 18 lipiec 2019

Szanowni Państwo!

Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:
2.1.2. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych - konkurs 27/2019
2.2.2. Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych - konkurs nr 28/2019
Więcej informacji o konkursach, wzory wniosków oraz warunki ubiegania się o wsparcie znajdują się na naszej stronie internetowej :
http://zulawskalgd.pl/nabory-wnioskow/aktualne

 

 

loga zulawy