Data utworzenia: 26 wrzesień 2019

W związku z awarią oczyszczalni "Czajka" Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podjął decyzję o uruchomieniu monitoringu badawczego na rzece Wiśle.

Poniżej w tabelach wyniki badań wykonanych w dniu 18 września 2019 r., przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, Oddział w Gdańsku.

1

  • wyniki z dnia 18.09 wskazują na przekroczenia wartości granicznych dla II klasy jakości wód dla parametrów: odczyn pH oraz przewodność.

2

  • wyniki z dnia 18.09 wskazują na przekroczenia wartości granicznych dla II klasy jakości wód dla parametru: przewodność.
  • wyniki z dnia 18.09 wskazują na przekroczenia wartości granicznych dla II klasy jakości wód dla parametrów: odczyn pH oraz przewodność.

Pozostałe parametry są w I lub II klasie czystości.

Ze względu na warunki atmosferyczne najbliższe badania na Zatoce Gdańskiej zostały przesunięte na 19.09.2019 r.

Wyniki 20.09.2019 r. pkt OM3

3

Stwierdzono minimalne przekroczenia dla azotu i fosforu ogólnego. Natomiast w ubiegłych latach notowano wyższe średnie stężenia dla obu tych wskaźników dla punktu OM3. W 2018 roku średnie stężenie azotu ogólnego wyniosło 0,78 mg/dm3, w 2017 roku średnie stężenie azotu ogólnego wyniosło 0,71 mg/dm3. Średnie stężenie dla fosforu ogólnego w 2016 roku wyniosło 0,073 mg/dm3. Wartość azotu amonowego poniżej granicy oznaczalności co świadczy o bardzo niskim stężeniu tego wskaźnika.