Data utworzenia: 16 marzec 2016

Projekt "Budowa Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego - 2 Etap Programu Zwiększającego Publiczny Dostęp do Internetu w Powiecie Malborskim", dotyczy budowy systemu łączności szkieletowej pomiędzy Powiatowym Centrum mieszczącym się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku (kompetencyjnie podlegającym pod Powiat Malborski) i Gminnymi Centrami Ratowniczymi rozmieszczonymi w całym powiecie (każdy Urząd Gminy). W rezultacie realizacji projektu siedem jednostek publicznych zostało podłączonych do szerokopasmowego Internetu, a transmisja danych jest przesyłana się drogą radiową. Internet z Centrum jest transmitowany do gmin za pomocą anteny zamontowanej na wieży Zamku Krzyżackiego w Malborku /wysokość ok. 45 m/. Średnia przepustowość sieci wynosi 10 MBit/s, w tym dla potrzeb "bezpieczeństwa" jest zarezerwowane 256/ kbits/s. Pozostała prędkość transmisyjna zostanie zarezerwowana dla mieszkańców gmin. W ciągu najbliższych dwóch lat zostanie utworzonych na terenie Powiatu Malborskiego 300 punktów dostępowych o minimalnej prędkości transmisji danych 128 kbits/s. Z Centrum Powiadamiania Ratunkowego powiązane są, wyposażone w sprzęt komputerowy i cyfrową łączność radiowo – teleinformacyjną, Gminne Centra Ratownicze. W głównym pomieszczeniu Centrum dyżurują pracownicy: Straży, Pogotowia Ratunkowego oraz Zarządzania Kryzysowego Starostwa (w razie konieczności). Wszystkie zgłoszenia alarmowe od mieszkańców powiatu pod nr telefonu 998, 999 oraz 112 są odbierane i rejestrowane przez pracowników w Centrum, gdzie jest podejmowana decyzja o charakterze zdarzenia oraz wysłanie polecenia podjęcia akcji ratowniczych do służb tj. Policja, Pogotowie, Zakład Gazowniczy, Energetyczny i Wodociągowy. Łączność pomiędzy wymienionymi wyżej służbami, a Centrum będzie odbywała się za pomocą zakupionych radiotelefonów.

W ramach projektu cały obszar Powiatu Malborskiego został objęty systemem e - bezpieczeństwa, dzięki zintegrowanemu, jednolitemu systemowi powiadamiania ratunkowego. Skrócenie czasu reagowania służb ratowniczych nawet do 5 minut, może mieć wymierny bezpośredni wpływ na zorganizowanie skutecznej akcji ratowniczej. Wszystkie służby publiczne odpowiedzialne za zdarzenia ratownicze, nadzwyczajne akcje kryzysowe są w pełni zintegrowane.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 657700 PLN. 75 % środków przeznaczonych na realizację inwestycji (468 000 PLN) pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego.