Data utworzenia: 16 marzec 2016

Rezultatem realizacji projektu jest oddanie do użytku wyremontowanej drogi nr 2340 G pomiędzy miejscowościami Trępnowy - Lichnowy na odcinku 3095 m. w Powiecie Malborskim. Zakończony tym samym został proces realizacji inwestycji drogowej na całym ciągu komunikacyjnym łączącym trzy powiaty Tczewski - Malborski – Nowodworski, w wyniku, czego utrzymana została integralność komunikacyjna pomiędzy krainami geograficznymi woj. Pomorskiego, Żuławami Wiślanymi i Kociewiem.

Rezultatem realizacji projektu jest oddanie do użytku wyremontowanej drogi nr 2340 G pomiędzy miejscowościami Trępnowy - Lichnowy na odcinku 3095 m. w Powiecie Malborskim. Zakończony tym samym został proces realizacji inwestycji drogowej na całym ciągu komunikacyjnym łączącym trzy powiaty Tczewski - Malborski – Nowodworski, w wyniku, czego utrzymana została integralność komunikacyjna pomiędzy krainami geograficznymi woj. Pomorskiego, Żuławami Wiślanymi i Kociewiem.

Poprawa warunków komunikacyjnych związana z realizacją projektu wpływa na polepszenie komfortu jazdy transportem indywidualnym oraz zbiorowym. Rezultatem przeprowadzonej inwestycji jest zwiększenie nośności drogi z 6 ton na oś na 8 ton na oś. Ponadto zmniejszony został czas podróży pomiędzy Gminami Lichnowy i Nowy Staw o dwie minuty. Utrzymana została integralność komunikacyjna wewnątrz powiatu, ponieważ przewoźnik zorganizowany, czyli PKS utrzymał jedyne połączenie autobusowe dla mieszkańców sołectw w gminie Lichnowy.

Skrócony czas podróży, lepszy i bezpieczniejszy komfort podróży samochodem pomiędzy gminami Lichnowy - Nowy Staw, Malbork, czy Tczew zwiększy liczbę pojazdów korzystających z remontowanego odcinka o 7%. Dotyczy to głównie mieszkańców gm. Lichnowy, którzy codziennie będą mogli korzystać z drogi, jak również przejezdnych oraz turystów zwiedzających zamek w Malborku.Zakończenie prac remontowych na całym odcinku drogi nr 2340 G pozwoli odciążyć w perspektywie kilku lat o 10% drogę krajowa nr 22 tzw. „Berlinkę", a szczególnie na odcinku pomiędzy miastami powiatowymi Malbork i Tczew. Wyremontowany ciąg komunikacyjny pozwoli wykorzystywać alternatywne połączenia do Tczewa przez Lisewo Malborskie.

Powyższe pozytywne dla gminy oraz mieszkańców okoliczności oprócz zagadnień związanych z wyrównaniem szans w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej wpłyną pozytywnie na rozwój gospodarczy gminy.