Data utworzenia: 16 marzec 2016

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie.

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach

W ramach projektu w 2010 roku stworzonych zostanie 10 placów zabaw w miejscowościach: Lichnowy, Lisewo Malborskie, Boręty, Boręty Drugie, Szymankowo, Boręty Pierwsze.

Łączna wartość projektu – 374 036,00 zł.

Wartość planowanego dofinansowania – 173 746,44 zł.