Data utworzenia: 16 marzec 2016

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska.

W ramach projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku 4,41 km w miejscowości Lichnowy. Zadanie zostało podzielone na lata 2010-2011.

Łączna wartość projektu – 4 606 136,13 zł.

Wartość planowanego dofinansowania – 2 151 151,15 zł.