Data utworzenia: 16 marzec 2016

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3.


W ramach projektu w 2011 roku wybudowane zostanie boisko do tenisa ziemnego, boisko do siatkówki plażowej, wiata grillowa oraz plac zabaw. W ramach zadania w III kwartale 2011 roku odbędzie się również festyn sportowy

Łączna wartość projektu – 311 963,11 zł.

Wartość planowanego dofinansowania – 155 981,88 zł.