Data utworzenia: 16 marzec 2016

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury

W ramach projektu wybudowana zostanie sala gimnastyczna, gdzie znajdować się będzie boisko do koszykówki i do piłki siatkowej o wymiarach 14,7 m x 31,34 m. Ze względu na planowaną funkcję widowisko-rekreacyjną Sali przewidziano rozkładane trybuny na około 200 osób.

Zadanie zostało podzielone na lata 2010-2011.

Planowany termin zakończenia zadania łącznie z zakupem wyposażenia to październik 2011 r.

Łączna wartość projektu – 2 169 847,08 zł.

Wartość planowanego dofinansowania – 1 084 923,53 zł.