Data utworzenia: 30 sierpień 2017

Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nazwa operacji: Utworzenie parku rekreacyjnego w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy

Cel operacji: Utworzenie parku rekreacyjnego w celu udostępnienia mieszkańcom i turystom infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy

Planowane wyniki operacji: Operacja polegać będzie na zagospodarowaniu terenu po byłej linii wąskotorowej PKP oraz dawnego dworca o łącznym obszarze 2107,86 m2. Planuje się wykonać utwardzenie ciągów pieszych o łącznej powierzchni 323,58 m2, ustawienie18 szt.  ławek, 2 szt. ławostołów, 5 szt. stojaków 6-stanowiskowych na rowery, 9 szt. koszy  na śmieci oraz zamontowanie elementów siłowni zewnętrznej tj. wyciąg górny - odwodziciel, prasa nożna, wioślarz, rowerek, a także urządzeń typu street workout typu drążki wysokie i poręcze.  Na terenie parku zostanie również zamontowana tablica informacyjno-turystyczna, na której znajdą się najważniejsze informacje na temat atrakcji turystycznych, które można obejrzeć w gminie Lichnowy.  Odbiorcą operacji będą mieszkańcy gminy Lichnowy oraz przebywający turyści. Infrastruktura będzie ogólnodostępna i nieodpłatna.  Termin osiągnięcia celu operacji planowany jest na czerwiec 2018.

Planowana wartość operacji: 100 000,00 zł

Planowana wartość dofinansowania: 63 630,00 zł