Data utworzenia: 31 styczeń 2018

trasa rowerowa loga

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – 08. Konwersja

Działanie – 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Nazwa operacji: Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy – partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański

Cel operacji: stworzenie nowoczesnego produktu turystycznego, polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu trasy rowerowej co przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru i powiązania go międzynarodowym szlakiem rowerowym.

Planowane efekty: Założeniem projektu jest odpowiedź na potrzebę stworzenia nowoczesnych produktów turystycznych proponujących kompleksową ofertę dla użytkowników za sprawą takich rozwiązań jak:

  • utworzenie nowych szlaków rowerowych o łącznej długości 75 km
  • oznakowanie szlaków
  • utworzenie infrastruktury służącej do obsługi rowerzystów

W wyniku realizacji projektu powstanie ponad 75 km nowych tras rowerowych, odwiedzanych w skali roku ponad 800 razy.

Planowana wartość operacji: 12 259 073,40 zł

Planowana wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 7 808 952,14 zł

Budowa ścieżki rowerowej w gminie Lichnowy jest elementem ww. projektu i polegać będzie na wybudowaniu trasy rowerowej o długości prawie 1 km przez miejscowość Dąbrowa, natomiast na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego pojawi się oznakowanie. W miejscowości Lichnowy i Dąbrowa zostaną utworzone dwa miejsc postojowe, gdzie znajdą się m.in. ławki, stoły, stojaki dla rowerów i tablice informacyjne.

Planowana wartość inwestycji na terenie gminy Lichnowy wynosi: 1 481 501,34 zł

Planowana wartość dofinansowania: 943 700,83 zł

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9. Trasa docelowa będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro Velo.