Data utworzenia: 18 grudzień 2018

Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nazwa operacji: Budowa siłowni zewnętrznych i doposażenie placów zabaw w gminie Lichnowy

Cel operacji: Utworzenie siłowni zewnętrznych i doposażenie placów zabaw w celu udostępnienia mieszkańcom i turystom infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowościach Parszewo, Boręty, Starynia i Lisewo Malborskie w gminie Lichnowy poprzez wykonanie robót przygotowawczych oraz zakup i montaż urządzeń wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną

Planowane wyniki operacji: Operacja polegać będzie na utworzeniu dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Parszewo i Boręty oraz doposażeniu istniejących placów zabaw w miejscowości Boręty, Lisewo Malborskie i Staryni. Planuje się w ramach każdej siłowni zamontować 5 różnych urządzeń do ćwiczeń, które będą ustawione na kostce brukowej betonowej.

Siłownia w Parszewie ustawienie po jednym urządzeniu – expander, wioślarz, orbitrek, biegacz, narciarz,  1 stojak 5-stanowiskowy na rowery, 1 kosz  na śmieci, 2 ławki i tablica z regulaminem.

Siłownia w Borętach ustawienie po jednym urządzeniu: wyciskanie siedząc, rowerek, orbitrek, biegacz, narciarz, 1 stojak 5-stanowiskowy na rowery, 1 kosz  na śmieci i 2 ławki i tablica z regulaminem.

Plac zabaw w Staryni – doposażenie w 3 nowe urządzenia tj. bujak, huśtawkę podwójną i huśtawkę wagową.

Plac zabaw w Lisewie Malborskim – doposażenie w 1 urządzenie tj. pomost z 2 trapami belką balansującą.

Plac zabaw w Borętach – doposażenie w 2 urządzenia – bujak i huśtawkę wagową. 

Odbiorcą operacji będą mieszkańcy gminy Lichnowy oraz przebywający turyści. Infrastruktura będzie ogólnodostępna i nieodpłatna. Termin osiągnięcia celu operacji planowany jest na czerwiec 2019.

Planowana wartość operacji: 100 273,52 zł

Planowana wartość dofinansowania: 63 630,00 zł