Data utworzenia: 24 marzec 2016

Prace remontowe na boisku obejmowały wykonanie modernizacji boisk do gry w koszykówkę i w siatkówkę z wykonaniem nowych nawierzchni asfaltowych.

Modernizacja boiska sportowego wpłynie na poprawę jakości warunków życia mieszkańców oraz rozwinie kulturę fizyczną. Wykonanie projektu pozwoli na możliwości spędzania wolnego czasu przede wszystkim przez dzieci i młodzieży w sposób aktywny. Stworzy alternatywę szczególnie dla dzieci z rodzin patologicznych, rozwinie chęć rozwijania swoich zdolności sportowych oraz poprawi stan zdrowia osób chcących uprawiać sport.

Całkowita wartość inwestycji 199 959,99 zł

Kwota dofinansowania z Kontraktu Wojewódzkiego 99 959,99 zł, co stanowi 50% kosztów inwestycji.