Data utworzenia: 21 marzec 2016

Gmina Lichnowy położona jest na terenie województwa pomorskiego w powiecie Malborskim. Obszar gminy obejmuje powierzchnię 8869,5 ha. Teren ten charakteryzuje się bardzo dużym stopniem występowania gruntów ornych, bo aż 6 568 ha całkowitej powierzchni. Pozostałe to:

 • sady - 16 ha
 • łąki - 294 ha
 • pastwiska - 854 ha
 • lasy - 20 ha
 • grunty zadrzewione i zakrzewione - 126 ha
 • wody śródlądowe płynące - 142 ha
 • rowy - 187 ha

W skład gminy wchodzą 14 miejscowości w obszarze 10 sołectw:

 • Boręty
 • Dąbrowa
 • Lichnowy
 • Lichnówki
 • Lisewo Malborskie
 • Parszewo
 • Pordenowo
 • Starynia
 • Szymankowo
 • Tropiszewo

Na dzień 01.12.2017 r. obszar gminy zamieszkuje 4595 mieszkańców. Największą liczbę mieszkańców posiada sołectwo Lisewo Malborskie (1265 osób, co stanowi około 27,5% ogółu populacji gminy), a najmniejszą sołectwo Starynia (68 osób czyli 1,5% populacji gminy).

Liczba mieszkńców wg miejscowości