Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych

Kategoria
Wydarzenie
Termin
21 kwiecień 2018 06:00

W dniu 21.04.2018 r. (sobota) odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.

Przedmioty będą odbierane przez pracowników ZGKIM Malbork sp. z o.o. od godz. 6.

Zbiórka jest nieodpłatna. Nie wolno wystawiać odpadów niebezpiecznych, toksycznych, zawierających szkodliwe substancje, a także opon, gruzu, piasku, popiołu itp.

Ważne: odpady należy wystawić najpóźniej do godz. 6 w dniu zbiórki:

  • w zabudowie jednorodzinnej należy je wystawić przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu;
  • w zabudowie wielorodzinnej przy pojemnikach na śmieci.

Na co dzień odpady wielkogabarytowe można także samodzielnie oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdującego się w lichnowach.