Obrady XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lichnowy

Kategoria
Sesja Rady Gminy
Termin
21 sierpień 2018 11:45
Miejsce
Tczewska 6, 82-224 Lichnowy

Zapraszamy na obrady XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 21 sierpnia 2018r. o godz. 11.45 w Sali Nr 11 Urzędu Gminy Lichnowy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lichnowy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu YOUNGSTER wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków dofinansowania lub zabezpieczenia ich zwrotu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2010, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach „ dla projektu POIS.02.03.00-00-00008/17 pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Lichnowy w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Pliki do pobrania // projekty uchwał:

 
 

Wspierane przez iCagenda