Data utworzenia: 17 marzec 2016

Gmina Lichnowy położona jest w południowo-zachodniej części Wielki Żuław Malborskich, w rozwidleniu Wisły i Nogatu oraz wchodzi w obręb administracyjny powiatu malborskiego.

Na obszarze gminy obejmującym 8869,5 ha zamieszkuje 4671 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały (stan na dzień 24.03.2015 r.). Zasiedlają oni dziesięć sołectw leżących w granicach gminy, tj. Boręty, Dąbrowa, Lichnowy, Lichnówki, Lisewo Malborskie, Parszewo, Pordenowo, Starynia, Szymankowo oraz Tropiszewo. Gmina Lichnowy ma dogodne położenie komunikacyjne względem aglomeracji trójmiejskiej oraz większych ośrodków miejskich, takich jak Tczew, Malbork oraz Nowy Staw. Przez obszar gminy przebiega również magistralna linia kolejowa Tczew-Warszawa z dwoma przystankami osobowymi w Lisewie Malborskim oraz Szymankowie.

Gmina Posiada także dobre połączenie z drogami krajowymi nr 22 i nr 2 przez węzeł w Czarlinie lub przez zabytkowy most w Lisewie Malborskim. Również sieć dróg powiatowych i gminnych na tym obszarze zapewnia dobre połączenie między poszczególnymi miejscowościami oraz szybki dojazd do Tczewa, Malborka i Nowego Stawu. Atrakcyjności gminie nadaje znakowany nadwiślański szlak turystyki pieszej, biegnący wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły oraz międzynarodowa ścieżka rowerowa.

Gmina Lichnowy położona jest w regionie Wielkich Żuław Wiślanych, predysponowanych do rozwoju rolnictwa wysokotowarowego, obsługi rolnictwa i turystyki krajoznawczej. W związku z tym jest to teren o korzystnych warunkach przyrodniczych do produkcji rolnej i hodowli bydła. Fragment terenu gminy położony jest w tzw. Międzywalu Dolnej Wisły, gdzie znajduje się Środkowożuławski Obszar Chronionego Krajobrazu, pełniący istotną rolę korytarza ekologicznego rangi krajowej. Obszar Żuław charakteryzuje niska lesistość, co powoduje małe zróżnicowanie struktury środowiska przyrodniczego.

{joomplucat:3 columns=3}