Azbest

Data utworzenia: 27 czerwiec 2019

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza nabór wniosków do konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy”, planowanego do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)”.

Data utworzenia: 02 maj 2018

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza nabór wniosków do konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy”, planowanego do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2018)”.

Data utworzenia: 15 marzec 2017

Zadanie pt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy 2017” polegało na dofinansowaniu kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwianiu płyt eternitowych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych oraz składowanych na prywatnych posesjach:

Data utworzenia: 26 październik 2016

Zadanie pt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy 2016” polega na dofinansowaniu kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwianiu płyt eternitowych zlokalizowanych na budynku gospodarczym zlokalizowanym w Borętach wsi oraz kosztów transportu i unieszkodliwienia płyt składowanych na nieruchomości przy ul. Kolejowej 43 w Lisewie Malborskim oraz przy ul. Zwycięstwa 11E w Lichnowach.

Data utworzenia: 27 styczeń 2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2016)”.

Data utworzenia: 05 styczeń 2016

Zadanie pt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy 2015” polega na dofinansowaniu kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwianiu płyt eternitowych zlokalizowanych na dachach 4 budynków mieszkalnych: Lisewo Malborskie: ul. 10 Marca 14, Lichnowy: ul. Zwycięstwa 16, ul. Lachowicza 36 oraz ul. Lachowicza 36A.

Data utworzenia: 05 styczeń 2016

Zadanie pt „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy 2014” polega na dofinansowaniu kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwianiu płyt eternitowych zlokalizowanych na dachach 4 budynków mieszkalnych: Lisewo Malborskie, ul. 10 Marca 12, Lichnowy, ul. Spółdzielcza 8, Szymankowo, ul. Lipowa 2, Szymankowo, ul. Lipowa 8 oraz budynku przedszkola Lisewo Malborskie, ul. 10 Marca 36

Data utworzenia: 04 styczeń 2016

Zadanie pt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy 2013” polega na dofinansowaniu kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwianiu płyt eternitowych zlokalizowanych na dachach 6 budynków mieszkalnych: Tropiszewo 16, Lisewo Malborskie ul. Kolejowa 3a, ul. Kolejowa 33, Lichnowy, ul. Zwycięstwa 23, ul. Zwycięstwa 21, Boręty Pierwsze 64/4 oraz 1 budynku gospodarczego w Lichnowach ul. Spółdzielcza 7.

Data utworzenia: 04 styczeń 2016

W dniu 14 lipca 2009 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032”, a następnie dnia 15 marca 2010 przyjęto uchwałę nr 39/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.

Data utworzenia: 04 styczeń 2016

Projekt współfinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Data utworzenia: 01 styczeń 2016

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowana w latach ubiegłych.