Data utworzenia: 22 marzec 2017

Informacja dotycząca stosowanych środków poprawy efektywności energetycznej. Działania inwestycyjne prowadzone w 2016 roku

Szkoła Podstawowa w Szymankowie
Nazwa przedsięwzięcia

Remont sali lekcyjnej

Opis przedsięwzięcia

Podczas remontu pomieszczenia została wymieniona instalacja elektryczna – oświetlenie, gniazda i łączniki.

Budżet i źródło finansowania

Środki własne – 782,96 zł

Zespół Szkół w Lisewie Malborskim
Nazwa przedsięwzięcia

Wymiana opraw oświetleniowych i zakup zestawu komputerowego

Opis przedsięwzięcia

Na dolnym korytarzu budynku szkolnego przy ul. 10 Marca 51 wymieniono siedem opraw oświetleniowych ze zwykłych żarówek o mocy 75 wat na oświetlenie LED o mocy 36 wat

Budżet i źródło finansowania

Środki własne

Zespół Szkół w Lichnowach
Nazwa przedsięwzięcia

Remont pomieszczeń szkolnych

Opis przedsięwzięcia

W pomieszczeniach klasowych i dolnym korytarzu „Nowej szkoły” wymieniono instalację elektryczną i zastosowano energooszczędne źródło oświetlenia LED.W dwóch klasach w budynku „stare szkoły” dokonano wymiany żarówek na oświetlenie energooszczędne.

Budżet i źródło finansowania

Budżet Gminy i środki własne

Urząd Gminy w Lichnowach
Nazwa przedsięwzięcia
 1. Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy Lichnowy
 2. Wymiana drzwi wejściowych w budynku Urzędu Gminy Lichnowy
 3. Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniach gminnych Boręty Pierwsze 66E 5/6/7
 4. Wykonanie remontu lokali socjalnych ul. Tczewska 2/4 w Lichnowach,ul. Kolejowa 11/15 w Lisewie Malborskim, ul. Bohaterów Września 1939 nr 7/11 i 7/9
 5. Modernizacja sieci komputerowej w budynku będącym siedzibą Urzędu Gminy w Lichnowach
 6. Wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Lichnowy
 7. Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej 21 lokali mieszkalnych w gm. Lichnowy.
Opis przedsięwzięcia
 1. Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy w Lichnowach rozpoczęła się w czerwcu 2016 roku. Wymianie uległo 17 okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Współczynnik przenikalności ciepła okien wyniósł 0.88, co zwiększyło oszczędność ciepła.
 2. Wymiana nieszczelnych drzwi wejściowych na energooszczędne aluminiowe 1470/257
 3. Usunięcie usterek pokontrolnych na instalacji elektrycznej w gminnych lokalach mieszkalnych Boręty Pierwsze 66E 5/6/7
 4. W ramach remontu dokonano remontu instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania. Wykonano roboty ogólnobudowlane oraz wykonano przyłącza elektroenergetyczne z montażem szafek licznikowych.
 5. Kompleksowa wymiana okablowania strukturalnego sieci komputerowej, urządzeń aktywnych sieci oraz okablowania i urządzeń telewizji przemysłowej:- zakupiono nowe przełączniki sieciowe oraz zredukowano nadmierną ilość występujących już w sieci komputerowej (z 12 szt. do 2 szt. – średni pobór prądu przez jedno urządzenie wynosi 10-30W)- zastosowano dedykowany serwer NAS zamiast tradycyjnego komputera (zapotrzebowanie w energie elektryczną spadło o 40W-60W)- wymieniono system telewizji przemysłowej tj. rejestrator + kamery (średni pobór prądu spadł o około 30W-50W)
 6. Wymieniono wyeksploatowane komputery stacjonarne na nowsze technologicznie w ilości 11 szt. (średnie zapotrzebowanie w energie elektryczną spadło o około 30W dla jednego stanowiska)
Budżet i źródło finansowania
 1. Środki własne budżetu gminy - 20 281,54 zł
 2. Środki własne budżetu gminy – 5 973,34 zł
 3. Środki własne budżetu gminy – 2 700,00 zł
 4. Środki własne budżetu gminy - 95 136,00 zł
 5. Środki własne budżetu gminy - 32 936,00 zł
 6. Środki własne budżetu gminy - 12 906,00 zł
 7. Środki własne budżetu gminy - 3.487,05 zł

Informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej Działania informacyjno-edukacyjne poprowadzone w 2016 roku

Zespół Szkół w Lisewie Malborskim
Nazwa przedsięwzięcia

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

Opis przedsięwzięcia

W klasach I – III szkoły podstawowej przeprowadzono zajęcia edukacyjne o tematyce:„Naturalne źródła energii”, „ Chcemy żyć w czystym środowisku”, „ Zasady segregacji śmieci”, „Wykorzystanie surowców wtórnych”W klasie III gimnazjum „ Użytkowanie energii elektrycznej oraz sposoby na oszczędzanie”Z Energii Edukacja szkoła otrzymała plakaty, broszurki oraz zeszyt metodyczny z płytą CD dla nauczycieli klas I-II SP pt. „ W krainie prądu elektrycznego”, które w swojej tematyce poruszają zagadnienia dotyczące „Racjonalnego korzystania z energii elektrycznej dla dobra swojego i przyrody ”Ponadto dnia 16.09.2016r. przeprowadzono w szkole akcję „Sprzątanie Świata” w której uczestniczyli wszyscy uczniowie oraz nauczyciele.

Budżet i źródło finansowania

Środki własne

Szkoła Podstawowa w Szymankowie
Nazwa przedsięwzięcia
 1. Sprzątanie Świata
 2. Zajęcia edukacyjne
 3. Zajęcia z projektu
 4. Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę”.
 5. „Wybieram wodę – program edukacyjny dla szkół podstawowych”.
 6. Odpakowani
Opis przedsięwzięcia
 1. Sprzątanie Świata Dnia 16.09.2016r. odbyła się w szkole akcja „Sprzątanie świata”. Uczniowie klas starszych przypomnieli wszystkim, co to jest recykling oraz to, przez ile lat rozkładają się różne śmieci. Następnie wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami otrzymali worki i rękawice i udali się pod opieką wychowawców sprzątać wieś w wyznaczonych terenach.
 2. Zajęcia edukacyjne w klasach O-VI program nauczania zawiera elementy edukacji ekologicznej. Nauczyciele na zajęciach przekazują uczniom wiedzę z zakresu segregacji śmieci, oszczędzania energii poprzez zakup urządzeń energooszczędnych czy wyrabiania dobrych nawyków np. wyłączania zbędnego oświetlenia.
 3. Zajęcia z projektu W ramach projektu pod nazwą „Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw” w szkole odbywają się zajęcia „Badamy przyrodę” dla uczniów klas IV, V i VI. Uczniowie poznają przyrodę na różne sposoby, np. poprzez badanie właściwości wody, rozpuszczalności różnych produktów w wodzie, co utonie, a co utopi się. Uczniowie budowali obwody elektryczne, uruchamiali wiatraczki, zapalali żarówki, włączali radio i alarmy.
 4. Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w 2009 roku, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jest to jeden z największych programów edukacyjnych skierowanych do przedszkoli w Polsce. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.
 5. „Wybieram wodę – program edukacyjny dla szkół podstawowych”Ogólnopolski program edukacyjny „Wybieram wodę” to wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Instytutu Promocji Zdrowia i Dieto terapii. Działania programu będą zwracać szczególną uwagę na to, jak ważną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa prawidłowe nawodnienie organizmu.
 6. Odpakowani To ogólnopolski projekt aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampania informacyjno– edukacyjna mająca na celu wzrost świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi wśród dzieci od 6 do 12 lat oraz ich opiekunów. Począwszy od września 2015 do końca czerwca 2016r. w całej Polsce, propaguje się zachowania jak właściwie i świadomie dbać o czystość naszej planety, zaczynając od siebie i swojego najbliższego otoczenia. Przez cały rok uczniowie i nauczyciele są szkoleni, poprzez konkursy z nagrodami, darmowe pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, atrakcyjne publikacje, gry, zabawy i filmy dla dzieci uczą w czasie lekcji i poza szkołą nie tylko jak rozpoznawać odpady i je segregować, ale również jak wykorzystać to, co na pierwszy rzut oka jest bezużyteczne. Projekt rozbudza ciekawość i podnosi świadomość ekologiczną młodego pokolenia, prezentuje dobre praktyki, a także rozwija zachowania prospołeczne, pobudza kreatywność i buduje pozytywny trend wokół segregacji opakowań, która od dziś ma kojarzyć się wyłącznie z czymś przyjemnym, pożytecznym, a nawet opłacalnym.
Budżet i źródło finansowania

Przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Zespół Szkół w Lichnowach
Nazwa przedsięwzięcia
 1. Sprzątanie świata
 2. Zajęcia edukacyjne
 3. Światowe Dni Ziemi
Opis przedsięwzięcia
 1. Sprzątanie Świata odbyło się w szkole dnia 19.09.2016 roku - to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Uczniowie szkoły po raz kolejny uczestniczyli w tej akcji. Każdy uczeń otrzymał worek na odpady oraz jednorazowe rękawiczki i pod opieką nauczycieli sprzątali okolice. Uczniowie klasy I gimnazjum przygotowali dodatkowo plakaty promujące akcję sprzątania świata
 2. Zajęcia edukacyjne - Program nauczania zintegrowanego którego głównym celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat energii elektrycznej kierowany jest do najmłodszych odbiorców energii elektrycznej. Celem programu jest edukacja w zakresie bezpiecznego i realnego korzystania z energii elektrycznej. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, skąd bierze się prąd, jak prawidłowo używać urządzeń zasilanych prądem elektrycznym, jak zachowywać się w trakcie burzy czy awarii elektrycznej.Jednocześnie w szkole systematycznie nauczyciele przypominają uczniom o konieczności wyłączania oświetlenia na korytarzach i łazienkach w szkole, by od najmłodszych lat wpoić uczniom nawyk oszczędzania energii elektrycznej.
 3. Światowe Dni Ziemi- W roku szkolnym 2015/2016 w ramach światowego Dnia Ziemi w naszej szkole został zorganizowany tydzień ekologii. W czasie tego tygodnia uczniowie na lekcjach przyrody oraz geografii omawiali tematy związane z ochroną przyrody i wykonali liczne plakaty oraz prezentacje o tematyce ekologicznej. W każdej klasie odbył się konkurs, który wyłonił klasowego „EKO-mistrza”. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw zagrażającym Ziemi ze strony człowieka, przekazanie informacji o światowym Dniu Ziemi i jego znaczeniu, wdrażaniu działań na rzecz ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych.
Budżet i źródło finansowania

Przedsięwzięcia były przeprowadzone na zajęciach lekcyjnych oraz konkursach przedmiotowych

Urząd Gminy w Lichnowach
Nazwa przedsięwzięcia

Sprzątanie Świata 2016

Opis przedsięwzięcia

Akcja „sprzątanie świata” została zorganizowana dnia 19.09.2016r. Poległa na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania. W ramach akcji zakupiono worki i rękawiczki ochronne. W zadaniu brali udział uczniowie oraz nauczyciele ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie gminy Lichnowy. Łączna ilość osób biorących w zadaniu to ok. 600 osób. Po zebraniu przez uczestników zadania, śmieci zostały odebrane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Malborku i przewiezione na wysypisko. Z uzyskanych od przedsiębiorstwa komunalnego informacji wynika, iż zebrano 5 m3 odpadów

Budżet i źródło finansowania

Budżet Gminy Lichnowy – 657,35 złDofinansowanie Powiat Malborski - 452,95 zł