Data utworzenia: 28 luty 2018

Informacja dotycząca stosowanych środków poprawy efektywności energetycznej. Działania inwestycyjne prowadzone w 2017 roku

Szkoła Podstawowa w Szymankowie

Nazwa przedsięwzięcia

 1. Remont dachu.
 2. Remont pomieszczeń biurowych szkoły mieszczących się na poddaszu budynku.
 3. Remont instalacji centralnego ogrzewania.
 4. Wymiana żarówek na energooszczędne

Opis przedsięwzięcia

 1. Roboty budowlane objęły swoich zakresem roboty rozbiórkowe dachu oraz kominów wolnostojących i wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi tj. docieplenie dachu i poddasza, ułożenie ław kominowych i  montażem rynien dachowych. Wymieniona została obecna instalacja odgromowa na zgodną z obowiązującymi przepisami.
 2. Zakres pracy: wymiana instalacji elektrycznej i montaż nowych punktów oświetleniowych, renowacja i cyklinowanie podłóg, położenie izolacji z wełny i okładzin ścian z płyt gipsowo – kartonowych, malowanie ścian i sufitów. 
 3. Remont instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników w pomieszczeniach na poddaszu budynku szkoły.

Budżet i źródło finansowania

 • 122.860,48 zł – środki własne
 • 61.999,99 zł – środki własne
 • 10.213,88 zł – środki własne
 • 280,44 zł – środki własne

Zespół Szkół w Lisewie Malborskim

Nazwa przedsięwzięcia

 1. Wymiana drzwi bocznych wejściowych na salę gimnastyczną
 2. Naprawa oraz uszczelnienie okien na sali gimnastycznej
 3. Zakup kserokopiarki

Opis przedsięwzięcia

 1. Drzwi zostały wymienione ponieważ dotychczasowe były nieszczelne i przerdzewiałe.
 2. Nieszczelność okien powodowała bardzo duży ubytek ciepła oraz przecieki i zalewanie sali gimnastycznej, okna zostały uszczelnione sylikonem, wymieniono uszkodzone opierzenie.
 3. urządzenie nowszej generacji zużywające mniej energii elektrycznej o niskim koszcie eksploatacji (jedno urządzenie zastąpiło dwa).

Budżet i źródło finansowania

 • 5 642,99 zł – środki własne
 • 4 500,00 zł – środki własne
 • 3 499,00 zł – środki własne

Zespół Szkół w Lichnowach

Nazwa przedsięwzięcia

 1. Wymiana oświetlenia

Opis przedsięwzięcia

 1. Przed wejściem do szkoły zamontowano lampę  zewnętrzną z czujnikiem zmierzchowym oraz wymieniono wszystkie żarówki w sali  gimnastycznej na żarówki energooszczędne.

Budżet i źródło finansowania

 • Budżet szkoły – 800,00zł

Urząd Gminy w Lichnowach

Nazwa przedsięwzięcia

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku świetlicy znajdującej się na działce nr 104 przy ulicy Jesionowej 8 w Lichnowach
 2. Studium wykonalności – Odnawialne źródła energii
 3. Wykonanie modernizacji lokalu mieszkalnego będącego w zasobach gminnych w budynku przy ulicy Braterskiej 10A2 w Lisewie Malborskim.
 4. Wymiana drzwi wejściowych w budynku będącego w zasobach gminnych przy ulicy Główna 5 w Szymankowie gm. Lichnowy.
 5. Wykonanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe gminy Lichnowy.
 6. Zakup urządzenia

Opis przedsięwzięcia

 1. Przedsięwzięcie zawiera przebudowę istniejącej części budynku na cele użytkowo-socjalne z dobudową sali okolicznościowej z zagospodarowaniem terenu,  ogrodzeniem oraz miejscami parkingowymi.
  • Projekt przewiduje docieplenie całości budynku czyli części istniejącej i projektowanej co zmniejszy koszty ogrzewania.
  • Projektowany budynek wyposażony zostanie w nowy układ grzewczy zasilany z kotła na ekogroszek o mocy 100 kW co pozwoli:
   • zredukować koszty ponoszone z ogrzewaniem.
   • dzięki automatyce i regulacji zastosowanych w systemie grzewczym można dostosować parametry grzewcze do oczekiwanych  potrzeb.
 2. Przedsięwzięcie polega na:
  1. Montażu instalacji kolektorów słonecznych wykorzystywanych do produkcji ciepłej wody użytkowej w 36 obiektach mieszkalnych.
  2. Montażu  systemu pompy ciepła wykorzystanej do wspomagania procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej w 1 obiekcie mieszkalnym.
  3. Montażu kotłów opalanych biomasą o mocy do  25 kW wykorzystywanych do ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w 23 obiektach mieszkalnych.
  4. Montażu instalacji fotowoltaicznych wykorzystanych do częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w 20 obiektach mieszkalnych oraz w 6 obiektach użyteczności publicznej.
  5. W ramach modernizacji lokalu mieszkalnego wykonano remont instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan. Wykonano roboty ogólnobudowlane polegające na robotach malarskich, stolarskich, murarskich, wentylacyjnych. Wymieniona stara zniszczona stolarka okienna i drzwiowa na nową posiadającą atesty i parametry pozwoli na zredukowanie ubytków ciepła z lokalu mieszkalnego. Wymiana pieca kaflowego na układ grzewczy etażowy pozwoli na prawidłowy rozkład ciepła w całym lokalu mieszkalnym z oszczędnością paliwa przeznaczonego do spalania.
 3. Wymiana uszkodzonych, nieszczelnych drzwi wejściowych dwuskrzydłowych na energooszczędne aluminiowe pozwoli na utrzymanie stałej temperatury w korytarzu budynku będącego w zasobach gminnych.
 4. Projekt aktualizacji określa:
  1. ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  2. przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
  3. możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
  4. możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;
  5. zakres współpracy z innymi gminami.
  6. Możliwość pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na poprawę efektywności energetycznej budynków, lokali mieszkalnych, niemieszkalnych itp.
 5. Urząd Gminy Lichnowy zakupił nowy odkurzacz przemysłowy, aby zmniejszyć zużycie energii i polepszyć jakoś pracy.

Budżet i źródło

finansowania

 
 • Środki własne budżetu gminy – 52 890,00 zł
 • Środki własne budżetu gminy – 12 300,00 zł
 • Środki własne budżetu gminy – 36 980,00 zł
 • Środki własne budżetu gminy –    3 498,82 zł
 • Środki własne budżetu gminy –    3 300,00 zł
 • Środki własne budżetu gminy –    1 291,50 zł

Informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej Działania informacyjno-edukacyjne poprowadzone w 2017 roku

Nazwa przedsięwzięcia

Udział w akcji „Sprzątanie świata”

Na poszczególnych etapach edukacyjnych przeprowadzono zajęcia lekcyjne o tematyce:

 1. W klasach I – III szkoły podstawowej:
  • „Woda źródłem życia oraz sposoby na oszczędzanie”
  • „Właściwości powietrza – doświadczenia, rozmowa na temat roli powietrza w oddychaniu, zanieczyszczenie powietrza”
  • „Gospodarowanie zużytymi bateriami, żarówkami, sprzętem elektronicznym, zanieczyszczanie wód”
  • „Co to jest ekologia? – rozmowa kierowana”
 2. W klasie VI szkoły podstawowej:
  • „Rachunki domowe – jak obniżyć koszty, jaki kupić sprzęt AGD i RTV aby koszty za energię były jak najniższe”
 3. W klasie III gimnazjum:
  • „ Energia elektryczna użytkowanie oraz sposoby na oszczędzanie
  • ”Ekologia a środki transportu. Pojazdy o napędzie alternatywnym – rodzaje, budowa, porównywanie. Określenie pojęcia „recykling w motoryzacji”.

Opis przedsięwzięcia

 1. W dniu 15.09.2017 r. uczniowie szkoły uczestniczyli w akcji sprzątanie świata na terenie Lisewa Malborskiego

Budżet i źródło finansowania

 • Środki własne

Szkoła Podstawowa w Szymankowie

Nazwa przedsięwzięcia

 1. Sprzątanie Świata
 2. Zajęcia edukacyjne
 3. Zajęcia z projektu
 4. Projekt edukacyjno – ekologiczny „Zbieraj z klasą”

Opis przedsięwzięcia

 1. W 2017 roku akcja „Sprzątanie Świata” odbyła się w Polsce w trzeci weekend września, czyli w dnia od 15 – 17 września pod hasłem „NIE MA ŚMIECI – SĄ SUROWCE”. Segregacja odpadów staje się coraz powszechniejsza, w dużym stopniu za sprawą wyższych odpadów za wrzucanie wszystkiego do jednego kubła. Niestety nadal dużo puszek, worków foliowych, opon czy sprzętów elektronicznych można znaleźć na poboczach dróg, w lasach, skwerach czy brzegach rzek. Podstawowym celem Sprzątania Świata jest zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci”, czyli czegoś niepotrzebnego, co powinno wylądować na wysypisku.  W rzeczach, często nazywanych niepotrzebnymi, drzemie wartościowy surowiec, który może być przetwarzany kilkukrotnie, a nawet bez końca (tak jest w przypadku aluminiowej puszki). Uczniowie szkoły, jak co roku, również brali udział w akcji Sprzątanie Świata w dniu 15 września 2017 roku. Najpierw uczniowie klasy V zapoznali swoich kolegów i koleżanki z ideą i genezą tej akcji, a także w żartobliwy sposób przypomnieli wszystkim, co to jest ekologia. Następnie każda z klas  - zaopatrzona w worki i rękawice - pod opieką wychowawcy lub nauczyciela, udała się w wyznaczone miejsca. Każdy cieszył się, że brał udział w tej akcji.
 2. W klasach O-VII program nauczania zawiera elementy edukacji ekologicznej. Nauczyciele na zajęciach przekazują uczniom wiedzę z zakresu segregacji śmieci, oszczędzania energii  poprzez zakup urządzeń energooszczędnych czy wyrabiania dobrych nawyków np. wyłączania zbędnego oświetlenia.
 3. W ramach projektu pod nazwą „Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw” w naszej szkole odbywają się zajęcia „Badamy przyrodę” dla uczniów klas IV, V, VI i VII. Na zajęciach uczniowie poznają przyrodę na różne sposoby. Badają właściwości wody, rozpuszczalność różnych produktów w wodzie. Zajmują się również prądem elektrycznym. Budują obwody elektryczne, uruchamiają wiatraczki, zapalają żarówki, włączają radio i alarmy. Pogłębiają wiedzę na temat oszczędzania wody, segregacji śmieci oraz odnawialnych źródeł energii.
 4. Udział w projekcie polega na zbiórce w szkole zużytych baterii. Za zebranie baterie szkoła otrzymuje punkty, które są wymieniane na nagrody.

Budżet i źródło finansowania

 • Przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Zespół Szkół w Lichnowach

Nazwa przedsięwzięcia

 1. Światowy Dzień Ziemi
 2. Sprzątanie Świata
 3. Konkursy ekologiczne
 4. Zajęcia edukacyjne
 5. Zbiórka zużytych baterii
 6. Gazetki ścienne (okolicznościowe) promujące ochronę środowiska

Opis przedsięwzięcia

 1. W szkole przełom kwietnia i maja   obfituje w rożnego rodzaju przedsięwzięcia promujące szeroko rozumianą ekologię i ochronę środowiska.  Uczniowie szkoły uczestniczą w  pogadankach dotyczących konieczności ochrony przyrody. Klasy IV- VII  oraz II – III gim. wykonują plakaty o tematyce  ekologicznej, biorą udział w konkursach dotyczących ochrony środowiska, uczestniczą w akcjach mających na celu zbiórkę surowców  wtórnych, zużytych baterii oraz plastikowych nakrętek.
 2. Dnia 20 września 2016 roku uczniowie  Szkoły Podstawowej w Lichnowach  zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „ Sprzątanie Świata ''. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych jej celów .Oddział przedszkolny oraz klasy I -III sprzątały teren wokół szkoły, w tym   boisko i plac zabaw. Natomiast pozostałe klasy zajęły się poboczami dróg w okolicach szkoły.
 3. W szkolnym konkursie plastycznym uczniowi dowolna techniką mieli przedstawić sposoby ochrony środowiska naturalnego. Najlepsze prace zostały ocenione i zaprezentowane w szkole.
 4. Zajęcia edukacyjne przeprowadzone były w klasie „0” oraz I-III .
 5. Dzieci dowiedziały  się o segregacji  śmieci i zapoznały się  z kolorami odpowiednich pojemników na śmieci. Przekazano uczniom informację o znaczeniu czystości dla ziemi i ludzi. Pogadanki i gry multimedialne uświadomiły uczniom  jakie niebezpieczeństwa zagrażają naszej planecie. Dzieci zapoznały się z funkcjonowaniem biooczyszczalni odpadów komunalnych i dowiedziały się, jak pozyskuje się energię z biogazów, wykorzystując ją do wytwarzania zarówno energii elektrycznej, jak i ciepłowniczej.

Budżet i źródło finansowania

 • Przedsięwzięcia  były przeprowadzone na zajęciach lekcyjnych lub przez Samorząd Uczniowski.

Urząd Gminy w Lichnowach

Nazwa przedsięwzięcia

 1. Sprzątanie Świata 2017

Opis przedsięwzięcia

 • Akcja „sprzątanie świata” została zorganizowana dnia 15.09.2017r. Polegała na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania. W ramach akcji zakupiono worki i rękawiczki ochronne. W zadaniu brali udział uczniowie oraz nauczyciele ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie gminy Lichnowy. Łączna ilość osób biorących w zadaniu to ok. 600 osób. Po zebraniu przez uczestników zadania, śmieci zostały odebrane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Malborku i przewiezione na wysypisko. Z uzyskanych od przedsiębiorstwa komunalnego informacji wynika, iż zebrano 4 m3 odpadów.

Budżet i źródło finansowania

 • Budżet Gminy Lichnowy – 657,35 zł
 • Dofinansowanie Powiat Malborski - 452,95 zł