Data utworzenia: 17 marzec 2016

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach

ul. Lachowicza 25a, 82-224 Lichnowy
tel: (55) 271 26 32
fax: (55) 620 30 11

NIP: 579-19-91-744
REGON: 192822569

e-mail: gokis-lichnowy(at)tlen.pl

strona www: www.gokislichnowy.pl
strona BIP: www.bip.gokislichnowy.pl
facebook: www.facebook.com/GminnyOsrodekKulturyISportuWLichnowach

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00

gokis lihchnowy

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach został utworzony dnia 1 stycznia 2003 r. na mocy uchwały Rady Gminy Lichnowy nr XXXVI/41/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r. Obecnym dyrektorem GOKiS jest Pani Anna Staszyńska.

Jako Samorządowa instytucja kultury, posiadająca odrębną od organizatora osobowość prawną, GOKiS zajmuje się działalnością kulturalną. Działalność ta obejmuje teren Gminy Lichnowy. Główna siedziba ośrodka znajduje się w miejscowości Lichnowy. W skład ośrodka zalicza się świetlice wiejskie nadzorowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach.

Głównymi celami działalności ośrodka są:

  • integracja mieszkańców i zachowanie tradycji kulturowej,
  • rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalno-sportowych,
  • wypełnianie wolnego czasu dzieciom i młodzieży poprzez organizację różnego typu imprez i zajęć w świetlicach wiejskich, halach i na boiskach sportowych miejscowych szkół,
  • organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych, sportowych o charakterze gminnym,
  • organizacja koncertów, spektakli,
  • przeprowadzanie konkursów,
  • współpraca kulturalna z innymi partnerami prowadzącymi podobną działalność.

Działalność GOKiS obejmuje festyny o charakterze gminnym, szereg mniejszych imprez odbywających się w każdym sołectwie, jak również różnego rodzaju konkursy i rozgrywki sportowe, organizowane w oparciu o aktualne potrzeby mieszkańców-wielokrotnie przy ich aktywnej pomocy. W sezonie wiosenno-letnim mieszkańcy korzystają z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie gminy - gdzie GOKiS organizował szereg imprez o charakterze sportowym. Z ramienia GOKiS organizacją zajęć i imprez sportowych zajmuje się Pan Michał Rybczyński.