Data utworzenia: 22 marzec 2016

6 kwietnia 1995 r. Rada Gminy Lichnowy Uchwałą Nr VI/13/95 postanowiła nawiązać współpracę z gminą Kirchanschöring położoną w Landzie Bawaria w Niemczech. Nawiązanie kontaktów miało dotyczyć wymiany młodzieży, współpracy w dziedzinie oświaty, współpracy kulturalnej i w zakresie ochrony środowiska. W ślad za uchwałą, 15 marca 1996 roku podpisano akt partnerstwa między Radą Gminy Kirchanschöring i Radą Gminy Lichnowy. W akcie tym obie strony wyraziły życzenie urzeczywistnienia współpracy w duchu zawartym w Umowie Polsko-Niemieckiej z 17 czerwca 1991 r. o przyjaznym sąsiedztwie i współpracy. W tym celu obie gminy zobowiązały się do stwarzania możliwości poznania się mieszkańców obu gmin i zaprzyjaźniania, rozszerzenia działania na płaszczyźnie kościelnej, zwrócenie szczególnej uwagi na kontakty między młodzieżą obu gmin, rozwinięcia współpracy na płaszczyźnie kulturowej, artystycznej, sportowej, chrześcijańskiej i socjalnej.

W czasie trwania współpracy czterokrotnie odbyła się wymiana młodzieży, spotkania strażaków, artystów oraz mieszkańców gmin. Gmina Kirchanschoring prowadziła działalność charytatywną na rzecz gminy Lichnowy w formie przekazania sprzętu strażackiego oraz poparła wniosek gminy do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na budowę sali gimnastycznej. Współpraca prowadzona jest również na płaszczyźnie kościelnej – między miejscowymi parafiami.

12 listopada 2002 r. za wybitną działalność w zakresie porozumienia między narodami były burmistrz Hans Straßera oraz Gudrun Scharbert uhonorowani zostali wysokim polskim odznaczeniem „Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasług Polskiej Rzeczypospolitej”. Jest to najwyższe odznaczenie, jakie Polska nadaje obcokrajowcom. Z inicjatywą nadania w/w odznaczenia wystąpiła Rada Gminy Lichnowy. Uroczystość wręczenia odznaczeń, na której obecna była również delegacja z gminy Lichnowy, odbyła się w gminie Kirchanschöring. Odznaczenia wręczył konsul generalny RP w Monachium.

Partnerstwo