Data utworzenia: 07 kwiecień 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku informuje, że dnia 5 kwietnia 2017 roku zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 roku (Dz.U. 2017, poz.722)

Przedmiotowe ROZPORZĄDZENIE uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 20 grudnia 2016 roku (Dz.U. 2016, poz.2091), które nakłada m.in. nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 roku (Dz.U. 2017, poz.722) wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 6 kwietnia 2017 roku.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozdystrybuowanie powyższej informacji wśród posiadaczy drobiu o zmianie przepisów dotyczących środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Pliki do pobrania: